Wet natuurbescherming: Wetsgeschiedenis


Wetsgeschiedenis

Hieronder is een overzicht te vinden van de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet natuurbescherming. Een directe link is opgenomen naar de publicatie van de Wet, het Besluit en de Regeling Natuurbescherming in het Staatsblad en de Staatscourant. Ook is een link opgenomen naar de (belangrijkste) kamerstukken over de wet.

Publicatie van de Wet, het Besluit en de Regeling

Kamerstukken

Hieronder is een selectie opgenomen van de belangrijkste kamerstukken van de Wet natuurbescherming.

Een volledig overzicht kunt u hier vinden.