Wet normering topinkomens: Overige informatie


Kamerdossiers

  • Verzameldossier Evaluatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (Kamerstukken 34 366)
  • Verzameldossier WNT Discussiestuk topinkomens (Kamerstukken 30 111)
  • Verzameldossier publiek bekostigde onderwijsinstellingen (Kamerstukken 33 495)

Externe websites overheid

Overige websites

Engelse vertaling

Public and Semi-public Sector Senior Officials (Standard Remuneration) Act (te vinden op de Engelstalige pagina rijksoverheid over de WNT)