Wet normering topinkomens: Nieuws


Menu
Loading...
Index

Op deze nieuwspagina kunt u in één oogopslag de laatste stand van zaken zien inzake de Wet normering topinkomens.

  • 16.04.2018 Minister Ollongren (BZK) beantwoordt in een brief de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over corporatiedirecteuren die boven de norm verdienen.
     
  • 03.04.2018 De minister heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet op welke manier uitvoering wordt gegeven aan de motie over het aanspreken van zorgbestuurders op salarisstijging.

  • 14.03.2018 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag een uitspraak gedaan over het verzoek van de NVZ om de leden van de NVZ uit te zonderen van de maximumbezoldiging als bedoeld in artikel 2.3 van de WNT. De minister had dit verzoek afgewezen. Het hoger beroep van NVZ is ongegrond verklaard.

  • 22.02.2018 Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het aanpakken van ontwijking van de WNT in de zorg door het gebruik van onderaannemingsconstructies. Tevens wordt ingegaan op de aanpak van andere constructies om de WNT te ontwijken.

  • 21.02.2018 Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een factsheet gepubliceerd over de normering van topinkomens bij subsidies en aanbestedingen.

  • 19.12.2017 Kamerbrief over voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2016.