Wet normering topinkomens: Literatuur


Menu
Loading...
Index

Boeken

 • Tom Barkhuysen, Damiën Berkhout & Machteld Claessens, 'Wet normering topinkomens', in: J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter en E. Verhulp (red.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Kluwer (geactualiseerd t/m 1 juli 2017)
 • K. Weijling e.a., Praktijkgids ambtenarenrecht (editie 2018)
 • D. van Genderen e.a., Arbeidsrecht in de praktijk, Den Haag: Sdu Uitgevers 2016
 • R.A.A. Duk, 'De WNT: een wonderkind of een total loss', in: C.J.H. Jansen e.a., Onderneming en Beloning (Serie Onderneming en Recht, deel 82), Deventer: Kluwer 2014, p. 261-273.
 • M.S. Houwerzijl, 'Een wettelijk maximumloon voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector?', in: A.C.J.M. Wilthagen e.a. Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (Jacobs-bundel), Zutphen: Paris 2011, p. 357-378

Tijdschriften

2017

 • B. Barentsen en E.L.H. van der Vos, ‘Wnt: tot hier en verder’,  TAO 2017, nr. 3. p. 159-165
 • E. Hagendoorn, ‘Non-activiteit onder de WNT: een beoordeling van de mogelijkheden’, TAP 2017/300
 • M. Faber en E.L. Pasma, ‘Non-activiteit onder de WNT: prevaleert de letter of de geest?’, ArbeidsRecht 2017/39
 • H. Meerman en D. Schuurman, 'Vier jaar WNT, wat leverde het op?', ArbeidsRecht 2017/12
 • C. Vernooij en B. Voermans, 'WNT en Wwz bijten elkaar niet. Stapeling vergoedingen voor topfunctionaris mogelijk?', TvO 2017/1

2016

 • M. van Winden-Spaans, 'Samenloop WNT en WWZ: licht in de duisternis?', TAO 2016, nr. 4, p. 135-140
 • M. van den Brekel, 'De WNT: onzekerheid over ontslagvergoeding topfunctionarissen (2)', TAR 2016/161
 • M. van den Brekel, 'De WNT: onzekerheid over ontslagvergoeding topfunctionarissen (1)', TAR 2016/142
 • A.E. Wallast, 'De WNT: de topfunctionaris en zijn ontslagvergoeding', TAP 2016/363
 • M. Benbrahim, 'Samenloop van vergoedingsregels in de WWZ, de WNT en de Wft', ArbeidsRecht 2016/6

2015

 • J.G.F.M. Hoffmans, 'Actualiteiten rondom de WNT', TAR 2015, afl. 12

2014

 • H. Uhlenbroek, 'De WNT aangepast', Arbeidsrecht 2014/46
 • S.A. Durve, 'Eén jaar Wet normering topinkomens (WNT) in de praktijk', Arbeidsrecht 2014/18

2013

 • W. Brussee, 'Ontslagvergoeding onderwijsbestuurder aan banden', School en Wet, September 2013, p. 4-9.
 • J.M. van Slooten, 'Excessieve loonbestrijding: heiligt het doel de middelen', TAO 2013, nr. 2, p. 41-42
 • C.W.P. van Ommeren en D.W.J.M. Kemperink, 'Bestuurders en beloning - de stand van zaken', ArbeidsRecht 2013/29
 • P.A. Charbon, 'De WNT en de (overeengekomen) ontslagvergoeding; de eerste bevindingen', ArbeidsRecht 2013/27 
 • L.G. Verburg, ' De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT): (in) werking', ArA 2013, p. 3
 • C.J. Frikkee, 'Topinkomens in de zorg', TRA 2013/38
 • R.M. Beltzer, 'Tobben over topinkomens', AR 2013-0024

2012

 • E.M. Kuijken, 'De directeur MOET het goede voorbeeld geven', Bb 2012/63
 • M.C.T. Burgers, 'Wetsvoorstel WNT werpt haar schaduw vooruit', ArbeidsRecht 2012/36

2011

 • M.S. Houwerzijl, 'Wettelijke verankering van de 'Balkenendenorm' nabij?', TRA 2011/33

2009

 • H. Uhlenbroek, 'De Balkenendenorm; normering van topinkomens in de (semi)publieke sector', ArbeidsRecht 2009/54