Stibbe PG Omgevingswet: PG Invoeringswet


Inleiding

Op deze pagina wordt de parlementaire behandeling van de Invoeringswet bijgehouden. U kunt in één oogopslag de laatste stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel zien. Tevens vindt u hier alle relevante kamerstukken.

Tijdpad wetgevingsproces wetsvoorstel Invoeringswet

plaatje-34986-9

Overzicht parlementaire documenten

Kamerstukken wetsvoorstel Invoeringswet

Hieronder vindt u een overzicht van alle parlementaire documenten over de Invoeringswet.

Eerste Kamer

Tweede Kamer

Internetconsultatie