Stibbe PG Omgevingswet: PG Invoeringsbesluit


Inleiding

Op deze pagina wordt de parlementaire behandeling van het Invoeringsbesluit bijgehouden. U vindt hier alle relevante kamerstukken. Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet. Het besluit regelt het overgangsrecht, vult de vier basisbesluiten van de Omgevingswet aan en zorgt voor intrekking en wijziging van zo’n 75 andere besluiten. Tot het overgangsrecht behoort onder meer de zogenoemde bruidsschat.

Overzicht parlementaire documenten

Hieronder vindt u een overzicht van alle parlementaire documenten over het Invoeringsbesluit.

Eerder verschenen kamerstukken