Stibbe PG Omgevingswet: PG Aanvullingswet grondeigendom


Inleiding

Op deze pagina wordt de parlementaire behandeling van de Aanvullingswet grondeigendom bijgehouden. U kunt in één oogopslag de laatste stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel zien. Tevens vindt u hier alle relevante kamerstukken.

Tijdpad wetgevingsproces wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom

35133-1

Overzicht parlementaire documenten

Kamerstukken wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom

Hieronder vindt u een overzicht van alle parlementaire documenten over de Aanvullingswet grondeigendom.

Tweede Kamer

Internetconsultatie