Stibbe PG Omgevingswet: PG Aanvullingswet bodem


Inleiding

Op deze pagina wordt de parlementaire behandeling van de Aanvullingswet bodem bijgehouden. U kunt in één oogopslag de laatste stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel zien. Tevens vindt u hier alle relevante kamerstukken.

Tijdpad wetgevingsproces wetsvoorstel Aanvullingswet bodem

Plaatje-11

Overzicht parlementaire documenten

Kamerstukken wetsvoorstel Aanvullingswet bodem

Hieronder vindt u een overzicht van alle parlementaire documenten over de Aanvullingswet bodem.

Eerste Kamer

Tweede Kamer

Internetconsultatie

Eerder verschenen kamerstukken