Stibbe Corporate Governance: Nieuws


Menu
Loading...
Index

Nieuws

Op deze nieuwspagina kunt u in één oogopslag de laatste stand van zaken zien inzake de publicatie van de herziene Code, de gehouden consultaties en onze bevindingen daarbij.

  • 21 juni 2017 Verslag van een schriftelijk overleg. Hierin worden door de minister van Veiligheid en Justitie vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 12 mei 2017 zijn gesteld in verband met het voorgehangen Ontwerpbesluit.