Stibbe Corporate Governance: Nieuws


Menu
Loading...
Index

Nieuws

Op deze nieuwspagina kunt u in één oogopslag de laatste stand van zaken zien inzake de publicatie van de herziene Code, de gehouden consultaties en onze bevindingen daarbij.

 • 13 december 2019: Publicatie - Rapport monitoring boekjaar 2018

 • 14 juni 2019: Publicatie - Werkprogramma Monitoring Commissie Corporate Governance Code 2019

 • 12 februari 2019: Gewijzigde Motie van het lid van der Lee over bepalingen over waardecreatie op lange termijn in de Corporate Governance Code. Deze Motie is op 12 februari 2019 aangenomen.

 • 7 februari 2019: Motie van het lid Alkaya over een vertegenwoordiger van werknemers in de commissie Corporate Governance Code. Deze Motie is op 12 februari 2019 verworpen.

 • 23 januari 2019: Brief van de Minister van economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op twee aanbevelingen van de vorige Monitoring Commissie o.l.v. Jaap van Manen.

 • 21 december 2018: Besluit van 14 december 2018 tot benoeming van de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code. De nieuwe voorzitter is Paulien van der Meer Mohr. (met rectificatie)

 • 20 juni 2018: Kabinetsreactie op het Slotdocument van de Commissie Van Manen.

 • 29 januari 2018 Publicatie Slotdocument Commissie Van Manen - Monitoring Rapport boekjaar 2016.

 • 7 september 2017 Het Besluit tot wettelijke verankering van de herziene Corporate Governance Code is in het Staatsblad (Stb. 2017, 332) gepubliceerd. Dit besluit is op 1 januari 2018 in werking getreden.

 • 21 augustus 2017 Publicatie van de Herziene Code in de Staatscourant (Stcrt. 2017, 45259).

 • 21 juni 2017 Verslag van een schriftelijk overleg. Hierin worden door de minister van Veiligheid en Justitie vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 12 mei 2017 zijn gesteld in verband met het voorgehangen Ontwerpbesluit.

 • 28 maart 2017 Brief van Minister Blok inzake toezending van het Ontwerpbesluit voor de vaststelling van nadere voorschriften voor de inhoud van het jaarverslag aan de Tweede Kamer

 • 24 maart 2017 Kabinetsreactie op de Code 2016

 • 10 februari 2017 Stibbe Seminar "Aan de slag met de Corporate Governance Code 2016".

 • 20 januari 2017 Corporate Alert: de belangrijkste verschillen tussen de huidige Corporate Governance Code en de herziene Code. Klik hier voor de Engelse versie.

 • 14 december 2016 Corporate Alert. De tien belangrijkste verschillen tussen het voorstel en de herziene Corporate Governance Code is gepubliceerd. Klik hier voor de Engelse versie.

 • 8 december 2016 De herziene Corporate Governance Code is gepubliceerd.

 • 27 Oct 2016 De Commissie laat weten dat de herziene Code op 8 december 2016 zal worden gepubliceerd.

 • 5 oktober 2016 Reactie Stibbe op het consultatiedocument voorstel toepasbaarheid Code op one tier boards.

 • 3 augustus 2016 Aanvang Consultatie voorstel voor de toepassing van de herziene Corporate Governance Code door vennootschappen met een one tier board. De consultatieperiode duurt t/m 28 september 2016. Klik hier voor het nieuwsbericht.

 • 19 juli 2016 Stibbe Corporate Update: recente ontwikkelingen ondernemingsrecht. In deze Update wordt onder meer aandacht besteed aan de consultatie Corporate Governance Code.

 • 8 juni 2016 Er vond een rondetafelgesprek van de vaste commissies voor Financiën (voortouwcommissie) en Economische Zaken (volgcommissie) plaats over de herziening van de corporate governance code. Ter voorbereiding hebben de Monitoring Commissie, FNV, NCD, Eumedion, TIAS, PwC en VNO-NCW position papers ingebracht, welke, evenals de Kamerbrief d.d. 4 maart jl., zijn behandeld.

 • 10 mei 2016 Seminar Stibbe. Klik hier voor de Powerpoint presentatie.

 • 29 april 2016 Aankondiging Commissie dat de start van de consultatie voor toepasbaarheid van de Code voor one tier boards is uitgesteld.

 • 7 april 2016 Aankondiging Commissie dat de consultatie voor toepasbaarheid van de Code voor one tier boards in april zal aanvangen.

 • 7 april 2016 Corporate alert: Reactie Stibbe op het Voorstel voor herziening van de Corporate Governance Code.

 • 6 april 2016 Reactie Stibbe op het consultatiedocument Voorstel voor herziening van de Code.

 • 10 maart 2016 Corporate Alert Stibbe Corporate Governance Portal: commentaar op de voorstellen voor herziening van de Corporate Governance Code.

 • 10 maart 2016 Stibbe Corporate Governance Portal live.

 • 4 maart 2016 Brief Kabinet over het proces van de actualisering van de Code en het Monitoring Rapport.

 • 18 februari 2016 De Commissie heeft een Engelse vertaling van het consultatiedocument gepubliceerd.

 • 11 februari 2016 Stibbe Corporate Alert Corporate Governance Code.

 • 11 februari 2016 Aanvang Consultatie herziening Corporate Governance Code. De consultatieperiode duurt t/m 6 april 2016. Klik hier voor het nieuwsbericht.

 • 11 februari 2016 Publicatie Monitoring Rapport boekjaar 2014. Klik hier voor het nieuwsbericht. Relevante onderzoeken zijn: het Nalevingsonderzoek van Nyenrode Business Universiteit, het onderzoek naar beschermingsmaatregelen van Erasmus Universiteit Rotterdam en het onderzoek naar de internationale context van de Code van Rijksuniversiteit Groningen.

 • 17 december 2015 Aankondiging Commissie dat de consultatie op 11 februari 2016 van start zal gaan.

 • 5 oktober 2016 Reactie Stibbe op het consultatiedocument voorstel toepasbaarheid Code op one tier boards.

 • 27 mei 2015 Naar aanleiding van het Monitoring rapport dat in januari 2105 is gepubliceerd, hebben de schragende partijen de Commissie verzocht voorstellen te doen voor actualisering van de Code. Klik hier voor het nieuwsbericht.

 • 29 januari 2015 Publicatie Monitoring Rapport boekjaar 2013. Klik hier voor het nieuwsbericht. Klik hier voor het Nalevingsonderzoek van Nyenrode Business Universiteit.