Algemeen Pensioenfonds - Parlementaire Geschiedenis


Hier treft u de Parlementaire Geschiedenis van de Tweede Kamer van de artikelen die zijn gewijzigd in de Pensioenwet met links naar de diverse kamerstukken en andere officiële documentatie.

Hier treft u de Parlementaire Geschiedenis van de Tweede Kamer van de artikelen die zijn gewijzigd in de Pensioenwet.

Klik hier voor de volledige wettekst met zichtbare wijzigingen, inclusief de parlementaire geschiedenis per wetsartikel.

Algemeen deel

  • Memorie van toelichting – Algemeen deel
  • Nota naar aanleiding van het verslag
  • Nota naar aanleiding van het nader verslag
  • Het verslag van de plenaire behandeling Tweede Kamer

Klik hier voor het algemene deel van de parlementaire geschiedenis

Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied

§ 1.1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 3. Uitvoeringsovereenkomst

§ 3.2. Inhoud uitvoeringsovereenkomst

Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen met betrekking tot de pensioenuitvoerder

§ 4.3. Beschikken over pensioen

Hoofdstuk 5. Algemene bepalingen met betrekking tot pensioenfondsen

§ 5.1. Pensioenfondsen algemeen

§ 5.2. Verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan

§ 5.3. Taakafbakening

Hoofdstuk 6. Financieel toetsingskader inzake pensioenfondsen

Hoofdstuk 7. Toezicht, handhaving en overige taken toezichthouder

Hoofdstuk 9. Overige- en slotbepalingen