Algemeen Pensioenfonds - Externe Bronnen


Op deze pagina vindt u een overzicht van externe bronnen over het Algemeen Pensioenfonds, waaronder parlementaire stukken en literatuur.

Hieronder vindt u een overzicht van externe bronnen over het Algemeen Pensioenfonds, waaronder parlementaire stukken en literatuur.

Parlementaire geschiedenis Wetsvoorstel APF

Klik hier voor een overzicht van alle Kamerstukken

 
Gewijzigd voorstel van wet (nr. A) 18.06.2015
Kamerbrief over route wetsvoorstel n.a.v. amendement nr. 17 (nr. 36) 18.06.2015
Gewijzigde motie over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen in de fossiel brandstofsector (nr. 32). Aangenomen 18.06.2015
Motie over te ondernemen acties indien het amendement-Lodders/Vermeij wordt aangenomen (nr. 30). Aangenomen 18.06.2015
Motie over het bewandelen van de staatsrechtelijk juiste route (nr. 29). Aangenomen 18.06.2015
Gewijzigd amendement t.v.v. nr. 16 over het schrappen van de verplichting om de basisregeling en de vrijwillige regeling binnen één collectiviteitkring onder te brengen (nr. 28) Aangenomen 18.06.2015
Kamerbrief over amendement nr. 17 (nr. 35) 17.06.2015
Gewijzigd amendement t.v.v. nr. 21 dat het mogelijk maakt dat – als alle partijen akkoord zijn – bij gesloten fondsen afgezien kan worden van de werkgeversvertegenwoordiging in het belanghebbendenorgaan (nr. 26). Aangenomen 17.06.2015
Gewijzigd amendement t.v.v. nr. 12 dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken (nr. 17). Aangenomen 16.06.2015
Ongecorrigeerd verslag plenaire behandeling in de Tweede Kamer 16.06.2015
Amendement waarmee het mogelijk wordt om belanghebbendenorganen samen te voegen (nr. 14). Aangenomen 15.06.2015 
Nota n.a.v. het nader verslag (nr. 13) 05.06.2015 
Nader verslag (nr. 11) 26.05.2015
Nota van wijziging (nr. 10) 06.05.2015 
Nota n.a.v. het verslag (nr. 9) 06.05.2015 
Brief aanbieding concept ontwerpbesluit wetsvoorstel algemeen pensioen fonds (nr. 8) met als bijlage het Ontwerp besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Besluit financieel toetsingskader pensioenfonds en het Besluit prudentiële regels Wft vanwege de Wet algemeen pensioenfonds

01.05.2015

Brief minister over voortgang nota n.a.v. het verslag (nr. 7) 03.04.2015
Verslag (nr. 6) 12.02.2015

Brief regering inzake toezichttoetsen en regedruktoets (nr. 5) met als bijlagen:

1. Toets van DNB
2. Toets van de AFM
3. Toets Actal

06.02.2015
Nader rapport (nr. 4) 18.12.2014
Memorie van toelichting (nr. 3) 18.12.2014
Voorstel van wet (nr. 2) 18.12.2014
Koninklijke Boodschap (nr. 1) 18.12.2014

 

Consultaties Wetsvoorstel APF

Consultatie periode. Zie het Voorontwerp voorstel van wet en het Voorontwerp memorie van toelichting en een overzicht van de ontvangen consultatiereacties.

 

23.01.2014 - 25.02.2014

 

Consultaties Besluit uitvoering Pensioenwet

Consultatie inzake Ontwerp besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Besluit financieel toetsingskader pensioenfonds en het Besluit prudentiële regels Wft vanwege de Wet algemeen pensioenfonds. Klik hier voor een overzicht van de ontvangen consultatiereacties.

07.05.2015 - 04.06.2015

 

DNB

Overleg met DNB over vergunningaanvraag APF al mogelijk

Bron:website DNB, tevens opgenomen in PensioenMagazine 2015/36  

 

Publicaties

De wezenskenmerken van het algemeen pensioenfonds – T. Huijg 

Bron: P&P 2014, oktober 2014

De afgescheiden vermogens van een algemeen pensioenfonds – M.A.J. Cremers 

Bron: TvJ 2015 nr. 1, mei 2015

Ringfencing binnen het algemeen pensioenfonds (APF) en andere pensioenuitvoerders – R. Maatman en S. Steneker

Bron: Netspar

Het algemeen pensioenfonds; een aantrekkelijk alternatief? 

Bron: website PwC

Enkele hoofdlijnen en aandachtspunten van het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds – M.E.C. Boumans & R.M.J.M. de Greef

Bron: TPV 2015/3 afl. 1, februari 2015

Van algemene pensioeninstelling naar algemeen pensioenfonds – E. Soetendal

Bron: PensioenMagazine 2014 nr.3, maart 2014 (pag. 26)

Pensioenfederatie: Algemeen Pensioenfonds liever vandaag dan morgen 

Bron: PensioenMagazine 2014 nr. 6/7, juni/juli 2014 (pag. 34)

Aandachtspunten bij gunstig te onthalen wetsvoorstel algemeen pensioenfonds – W.F. Mulder, M. Colly & J.P. van der Meer

Bron: TPV 2015 nr. 2, april 2015 (volledige tekst artikel niet online beschikbaar)

Het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds (APF) – R.H. Maatman & A. Steneker

Bron: Ondernemingsrecht 2015, afl. 5

Het APF en btw: nog veel onduidelijk – S. van der Wal & J. Zutt

Bron: PensioenMagazine 2015/69 (online niet beschikbaar)

Inwerkingtreding APF pas per 1 januari 2016

Bron: PensioenMagazine 2015/75 (online niet beschikbaar)

Het APF is ook de reddingsboei van de levensverzekeraars - R.M.J.M. de Greef 

Bron: TPV 2015/19 (online niet beschikbaar)

Hoe fondseigen bent u eigenlijk nog? – R. ten Wolde

Bron: AZL Perspectief nr. 1, april 2014, tevens opgenomen in TPV 2014/29

New kid on the block: APF is veelbelovend – J.J.E.M. Goetstouwers

Bron: PensioenMagazine 2015/31 (online niet beschikbaar)

Btw in de pensioenwereld: continu in beweging – G.J. van Norden & M. de Kok

Bron: P&P2015-03,26 (online niet beschikbaar)

Tijden van verandering – J. Dilling

Bron: PensioenMagazine 2014/72 (online niet beschikbaar)

Toezicht op pensioenen en pensioenfondsen – A.C.M. Kuypers

Bron: website Den Hollander, tevens opgenomen in FR 2014 nr. 7/8

Brief over nettolijfrente: zoektocht naar fiscale hygiëne – J.A. Gielink

Bron: PensioenMagazine 2014, juni/juli 2014

Verschuivende grenzen – J. Meijer

Bron: PensioenMagazine 2015/1 (online niet beschikbaar)