Omgevingsvergunningsbesluit


24 Feb 2016

Op 23 februari werd het Omgevingsvergunningsbesluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het is hier te raadplegen.

Also available in French.


Naar de publicatie van het Omgevingsvergunningsbesluit1 is al even uitgekeken, niet in het minst omdat het de exacte inwerkingtreding van de omgevingsvergunning bepaalt. Eén jaar na de datum van publicatie van het Omgevingsvergunningsbesluit, treedt het Omgevingsvergunningsdecreet2 in werking.

Concreet kan er vanaf 23 februari 2017 enkel nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Gemeenten hebben dus nog één jaar de tijd om zich voor te bereiden.

De omgevingsvergunning zal voor een hervorming van het Vlaamse vergunningenlandschap zorgen. In plaats van afzonderlijke stedenbouwkundige, verkavelings-, en milieuvergunningen komt er één geïntegreerde omgevingsvergunning via één omgevingsloket. In tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning, die in principe elke twintig jaar moet worden vernieuwd, zal de omgevingsvergunning, op enkele uitzonderingen na, van onbepaalde duur zijn.

Voetnoten:

  1. Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, B.S. 23 februari 2016.
  2. Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, B.S. 23 oktober 2014.

Contributor
Jan Bouckaert
Partner Brussels
Email me

Details
Locations
Practice Areas
News types
Jurisdictions
Languages
Team
Jan Bouckaert
Partner Brussels Brussels
+32 2 5335222
jan.bouckaert@stibbe.com
Pieter Vandenheede
Counsel Brussels Brussels
+32 2 5335729
pieter.vandenheede@stibbe.com