Gedragscode draagvlak en participatie wind op land: onder de juridische loep


13 Mar 2015

De roep om 'de omgeving' actiever te kunnen laten  participeren in windprojecten op land is de laatste jaren sterk toegenomen. NWEA, Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland hebben de handen ineengeslagen om te komen tot groter draagvlak voor windenergie. Dit heeft geresulteerd in de 'Gedragscode draagvlak en participatie wind op land'. In dit artikel wordt deze gedragscode onder de juridische loep genomen.Key contact
Anna Collignon
Partner Amsterdam
Email me

Details
Locations Amsterdam
Practice Areas Environment and Planning
News types Articles
Jurisdictions NL law
Team
Derek Sietses
Junior Associate Amsterdam
Amsterdam
+31 20 5460324