Gedragscode draagvlak en participatie wind op land: onder de juridische loep


13 Mar 2015

De roep om 'de omgeving' actiever te kunnen laten  participeren in windprojecten op land is de laatste jaren sterk toegenomen. NWEA, Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland hebben de handen ineengeslagen om te komen tot groter draagvlak voor windenergie. Dit heeft geresulteerd in de 'Gedragscode draagvlak en participatie wind op land'. In dit artikel wordt deze gedragscode onder de juridische loep genomen.Contributor
Anna Collignon
Partner Amsterdam
Email me

Details
Locations
Practice Areas
News types
Jurisdictions
Team
Derek Sietses
Junior Associate Amsterdam Amsterdam
+31 20 5460324
derek.sietses@stibbe.com