Annotatie bij de uitspraak van de ABRvS d.d. 17 april 2013, waarin twee aspecten van de invorderingsbeschikking aan de orde zijn, te weten: de beginselplicht tot invordering en het onderzoek dat ten grondslag moet liggen aan de invordering


11 Jul 2013

Key contact
Valérie van 't Lam
Counsel Amsterdam
Email me

Details
Locations Amsterdam
Practice Areas Environment and Planning
News types Articles
Jurisdictions NL law